Larive Slovakia patrí do siete konzultačných a poradenských spoločností Larive Group so sídlom v holandskom meste Zeist. Larive Group od roku 1975 poskytuje širokú škálu služieb pre podporu investičných, obchodných a iných aktivít subjektom podnikateľskej, súkromnej a verejnej sféry.

Larive Slovakia prostredníctvom etablovaného okruhu domácich a zahraničných expertov poskytuje poradenstvo pre klientov rôznych sektorov nielen zo Slovenska ale aj z iných krajín.

     
Prehlásenie - právne stanovisko | Mapa stránok